Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI

Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI

Jeomorfoloji Derneği’nin ilk yayını olan “Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI” kitabı yayınlanmıştır. 7 bölümden oluşan kitap, tamamı renkli 160 sayfadan ibarettir. Kitabın bölümlerini; “Deniz ve Göllerde Kıyı” (H. Turoğlu), “Kıyı Dinamikleri ve Süreçler” (H. Yiğitbaşıoğlu), “Kıyı Mevzuatı ve Jeomorfolojik Değerlendirmesi” (H. Turoğlu), “Türkiye’nin Kıyı Kumullarında Bitki Örtüsü” (M. Avcı), “Akarsu Vadilerinde Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi” (L. Nazik), “Kıyı Alanlarının Kullanımında Beşeri Faktörler” (S. Avcı),  “Kıyı Alanlarında Uzunluk ve Yüzölçümünün CBS ile Belirlenmesi” (S. Avcı) başlıklı çalışmalar temsil etmektedir.   “Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI” kitabının hazırlanmasında “Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile kendine has bölümlere ve onları tanımlayan karakteristik özelliklere sahip kıyı jeomorfolojik ünitesinin tanıtılması ve özellikle Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonları üyeleri için yardımcı, yönlendirici olması hedeflenmiştir. “Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI” kitabının yayın ve kullanım hakkı Jeomorfoloji Derneği’ne ait olup,  dağıtımı dernek yönetim kurulunun belirleyeceği prensipler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu

Etiketler: