Jeomorfolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Yeterlilikleri - Görüş ve Önerilere Açılmıştır.

Malumları olduğu üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal

Turkish

Pages

Subscribe to Turkish Society for Geomorphology RSS