FCAR - 2017 Fiziki Coğrafya Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu' nun açılış günü sunumları başarıyla gerçekleştirildi.

FCAR - 2017 Fiziki Coğrafya Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu' nun açılış günü sunumları başarıyla gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmasını sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Abdullah SOYKAN yaptı. Açılış konuşmasının ardından Jeomorfoloji Derneği başkanı Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU katılımcıları selamladı. 

Sonrasında ise sunumlara geçildi. Jeomorfoloji başlıklı açılış oturumunu Doç. Dr. Kirami ÖLGEN yönetti. Oturumda ilk olarak Dr. Lütfi NAZİK "Karstlaşma ve Karst Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşım" başlıklı davetli sunumu gerçekleştirdi. Sonrasında ise Mesut ŞİMŞEK, Şakir FURAL ve Ali ERKAN bildirilerini sundular.

Günün ikinci oturumunda Jeomorfosit ve Jeoparklar konusu işlendi. Yrd. Doç. Dr. Erdal GÜMÜŞ, "Jeomorfoloji ve Jeoparklar" konulu davetli sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Ali VAROL, Kemal KOÇAKLI ve Hanife AKYOL bildirilerini sundular. 

Günün 3. ve son oturumunda Uygulamalı Jeomorfoloji ile ilgili konular işlendi. Önce Doç. Dr. Kirami ÖLGEN "Fiziki Coğrafyada Mekansal İstatistik" konulu davetli sunumunu yaptı. Ardından Yıldız GÜNEY, Murat FIÇICI ve Ayşegül TEKEŞ bildirilerini sundular.

Her oturum sonunda sorular ve cevaplar için katılımcılara zaman tanındı. 

Sempozyuma 2. gün sunumları ile devam ediliyor. 

Turkish

Tags: