Türkiye Göllerinde Paleoiklimsel ve Paleoekolojik Araştırmalar Çalıştayı

20 Haziran 2016 Pazartesi:

Katılımcıların Ardahan’a varışı

21 Haziran 2016 Salı

09: 00 - 09: 30 Açılış konuşmaları

09: 00 - 09: 10 Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal (Çalıştay eş başkanı)

09: 10 - 09: 20 Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi Rektörü)

09: 20 - 09: 30 Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar (Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı)

09: 30 - 11: 00 Davetli sunumlar

09: 30 - 10: 15 Prof. Dr. Mariana Filipova-Marinova (Bulgaristan Tabiat Tarihi Müzesi Md.) Filipova-Marinova, M., Pavlov, D., Coolen, M., Giosan, L. First high-resolution marinopalynological stratigraphy of Late Quaternary sediments from the central part of the Bulgarian Black Sea area: “Comparison with Bulgarian Black Sea coastal lakes”

10: 15 - 11: 00 Prof. Dr. M. Namık Çağatay (İstanbul Teknik Üniversitesi) Göl çökellerinden iklim kayıtlarının okunması: Anadolu göllerinden örnekler

11: 00 - 11: 15 Çay - kahve arası

11: 20 - 12: 30 Bilimsel Oturum - 1 (oturum başkanı: Prof. Dr. Namık Çağatay)

11: 20 - 11: 35 Şimşek, F.B., Çağatay, M.N. Van Gölü’nün Geç Holosen’deki yüksek çözünürlüklü iklim ve çevresel kayıtları

11: 40 - 11: 55 Damcı, E., Çağatay, M.N. Van Gölünün ICDP karot verileri ile deneştirilmiş yüksek çözünürlüklü sismik stratigrafisi: Son 20 bin yıldaki göl seviyesi değişimleri ve morfolojik evrim

12: 00 - 12: 15 Yiğitbaşıoğlu, H., Eastwood, W. Santorini volkanının Minoan püskürmesinin Türkiye göllerindeki izleri

12: 30 - 13: 20 Öğle yemeği

13: 30 - 14: 45 Bilimsel Oturum - 2 (oturum başkanı: Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu)

13: 30 - 13: 45 Akçer Ön, S., Ön, Z.B., Çağatay, N., Sakınç, M. Yeniçağa Gölü (Bolu, KB Anadolu) yüksek çözünürlüklü Orta-Geç Holosen iklim değişimleri

13: 50 - 14: 05 Kükrer, S. Aygır Gölü (Kars) sedimentlerinin ağır metal dağılımlarına göre son 1000 yılda ekolojik koşullardaki değişimler

14: 10 - 14: 25 Ön, Z.B., Özeren, M.S., Akçer Ön, S., Kaiser, J., Çağatay, N. Geç Pleistosen'den günümüze Kuzey Atlantik iklim salınımları Doğu Anadolu'yu doğrudan etkiledi mi? Van Gölü çökel kayıtları spektral analiz sonuçları

14: 30 - 14: 45 Karlıoğlu Kılıç, N., Caner, H., Erginal, A.E., Kükrer, S., Ersin, S., Uluçay, S., Akbaş, A., Aşçı, B. Aktaş Gölü Geç Holosen çökellerinin palinolojik analizler ışığında değerlendirilmesi

14: 50 - 15: 00 Çay-kahve arası

15: 00 - 16: 35 Bilimsel Oturum - 3 (oturum başkanı: Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu)

15: 00 - 15: 15 Bulkan, Ö., Çağatay, N., Toksoy, B., Yalamaz, B. Bafa Gölü çökel karotlarının ve çevreleyen bataklık kesitinin litolojik ve kimyasal-stratigrafik karakterizasyonu: Holosen yaşlı çevresel değişimlerin kanıtları

15: 20 - 15: 35 Bayer Altın, T., Altın, B.N., Fagel, N. Bor Havzası’ndaki neolitik yerleşmeler ile eski göl çekilme evreleri arasındaki ilişki.

15: 40 - 15: 55 Ocakoğlu, F., Akbulut, A., Oybak Dönmez, E., Erayık, C., Açıkalın, S., Yılmaz, İ.Ö., Tunoğlu, C., Leroy, S.A.G., Kır, O. Sünnet Gölü’nde (Göynük, KB Anadolu) Küçük Buz Çağı’nın sonuna ilişkin çoklu-gösterge kanıtları

16: 00 - 16: 15 Karabıyıkoğlu, M., Yakupoğlu, T., Üner, S. Yumru Tepe Geç Pleistosen yelpaze deltasının fasiyes ve istiflenme mimarisi (Van Gölü, Doğu Anadolu)

16: 20 - 16: 35 Kamar, G. Arin gölü çökellerinin stratigrafik polen analizi ve Van Gölü Erken Holosen su seviyesi değişimi ile ilişkisi: Doğu Anadolu, Türkiye

16: 40 - 16: 50 Çay - kahve arası

16: 55 - 18: 50 Bilimsel Oturum - 4 (oturum başkanı: Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu)

16: 55 - 17: 10 Kükrer, S., Kaya, H., Akbaş, A., Çakır, Ç. Küçükçekmece ve Terkos Gölleri sığ sediment karotlarından elde edilen son 500 yıldaki antropojen kaynaklı değişimler:

17: 15 - 17: 30 Caner, H., Alpar, B., Altıok, Y., Ünlü, S. Küçükçekmece Gölü’nün Geç Holosen iklim değişimleri

17: 35 - 17: 50 Erginal, A.E., Çağatay, M.N., Kükrer, S., Karabıyıkoğlu, M., Akbaş, A., Acar, D., Çakır, Ç. Çıldır Gölü çökellerinde Rb/Sr dağılımlarına göre Kuzeydoğu Anadolu’da son 3000 yıldaki iklimsel salınımlar

17: 55 - 18: 10 Kaya, H., Çakır, Ç., Erginal, A.E. Tortum Gölü’nden (KD Anadolu) ilk sığ sediman karotu bulgularının ön değerlendirmesi

18: 15 - 18: 30 Makaroğlu, Ö., Nowaczyk, N.R, Çağatay, N., Akçer Ön,S., Acar, D., Orbay, N. Küçükçekmece Lagünü’nün son 3800 yıllık yüksek çözünürlüklü paleomanyetik kayıtları ve paleo-ortam değişimleri

18: 35 - 18: 50 Küçük,L, Erginal, A.E. Göl arşivleri ve Osmanlı kroniklerinin karşılaştırmalı analizine göre Küçük Buz Çağı, Osmanlı’nın Avusturya Seferi ( 1593-1606 ) ve iklimsel olumsuzlukların ön değerlendirilmesi

18: 50 - 19: 00 Genel Değerlendirme (Y. Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu Kılıç)

22 Haziran 2016 Çarşamba

09: 30 - 10: 30 Davetli sunum: Prof. Dr. Erdin Bozkurt (Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Geodinamica Acta Dergisi Editörü) Bilimsel Yayında Etik, Kalite ve Dergi Seçimi

10: 30 - 12: 00 Serbest zaman (Saha çalışmasına hazırlık)

12: 00 - 17: 00 Aktaş Gölü ve Çıldır Gölü çevresinde arazi çalışması (114Y835 nolu TÜBİTAK Projesi İş Paketi Kapsamında saha ve laboratuvar çalışmaları) (Yenisey Konukevi önünden 12: 00'da hareket). (Saha çalışmaları esnasında kumanya dağıtılacaktır).

--- Aktaş gölü çevresine konan Tauber tipi polen tuzaklarının değiştirilmesi (Yrd.Doç.Dr.Nurgül Karlıoğlu Kılıç ve Yrd. Doç. Dr. Barış Aşçı)

--- Polen tuzaklarının etrafındaki güncel vejetasyonun Avrupa Polen İzleme Sisteminin Protokolüne göre belirlenmesi (Prof.Dr. Mariana Filipova-Marinova)

--- Aktaş Gölünden fosil diatom analizleri için karot alınması (Yrd.Doç.Dr. Serkan Kükrer)

--- Araziden özellikle otsu bitkilerin çiçeklerinin toplanması ve bunlardan laboratuvarda referans polen preparatlarının yapılması (Yrd.Doç. Dr.Nurgül Karlıoğlu Kılıç, Sinem Ersin ve Selin Uluçay)

--- Araziden laboratuvara getirilen polen tuzakları içinde Avrupa Polen İzleme Sisteminin Protokolüne göre güncel polen analizinin uygulanması ve polen preparatlarının yapılması (Yrd.Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu Kılıç, Sinem Ersin ve Selin Uluçay)

23 Haziran 2016 Perşembe

08: 30 - 18: 00 Tortum Gölü ve Şelalesi ile Narman Peribacaları arazi çalışması.

(Yenisey Konukevi önünden 08:30'da hareket) (Saha çalışmaları esnasında kumanya dağıtılacaktır).

 

 

 

Turkish

Tags: