UJES 2015 - Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu Ardından

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu serisinin dördüncüsü 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi salonlarında düzenlenmiştir. Sempozyuma çok sayıda bilim insanı ve öğrenci katılmış ve 77 bildiri sunulmuştur.

Jeomorfoloji Derneği de bu etkinlikte aktif bir şekilde yer almıştır. Salon girişinin yanında kurulan bir stantta derneğimizi tanıtıcı broşür, rozet dağıtımının yanı sıra çok sayıda yeni üye kaydı da yapılmıştır. Üye olanlara ayrıca dernek tüzüğü de verilmiştir.

15 Ekim Perşembe günü sempozyum oturumlarından sonra Jeomorfoloji Derneği’nin kuruluş süreci, amaçları, gelecekteki etkinlikleri ve Jeomorfolojinin sorunları konusunda bir söyleşi düzenlenmiştir. Yoğun ilgi gören söyleşiye farklı üniversitelerden çok sayıda bilim insanı ve öğrenci katılmıştır. İsteyen herkesin söz aldığı söyleşi de derneğimiz tarafından gelecekte yapılacak Jeomorfoloji Sempozyumlarında bilimsel organizasyonun Jeomorfoloji Derneği tarafından, mekânsal düzenlemenin ise ev sahibi üniversite tarafından yapılması ve sempozyumların iki yılda bir ulusal, dört yılda bir ise uluslararası olması önerilmiş ve tüm katılımcılar tarafından kabul görmüştür.

16 Ekim günü ise Jeomorfoloji Derneği’nin düzenlediği bir panel yapılmıştır. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu’nun yaptığı panele Prof. Dr. A. Evren Erginal, Prof. Dr. Murat Karabulut, Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu konuşmacı olarak katılmışlardır. Panelde Jeomorfolojideki yeni araştırma teknikleri, geçmişten geleceğe doğru Jeomorfolojideki değişimler, kuramlar ve kavramlar ile Jeomorfolojinin kurumsal yapısı, sorunları ve geleceğe yönelik beklentiler ele alınmıştır.

Sempozyumun kapanışında yapılan görüşmelerde bundan sonraki Jeomorfoloji Sempozyumu’nun 2017 yılında, Elazığ’da Fırat Üniversitesi’nde, Coğrafya Bölümü ve Jeomorfoloji Derneği’nin katkıları ile düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Jeomorfoloji Derneği 2. Başkanı

Turkish

Tags: