1. Dönem (2015 - 2018) Planlama Raporu

1. Planlanan Çalışmalar : Jeomorfoloji Derneği, 2015-2018 periyodu, 1. Dönem faaliyetlerini ana temaları ve konu başlıkları aşağıda yazılı olan perspektifte sürdürecektir. Gelecek öneriler ve sıra dışı gelişmelere bağlı olarak bu içerik daima genişletilmeye ve detaylandırılmaya açık olup, başta dernek üyelerimiz olmak üzere, tüm coğrafya camiası ve daha geniş yelpazede ise tüm çevrelerden gelecek pozitif ve makul öneriler daima dikkate alınacaktır.  

 • Uluslararası standartlarda, ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranan, elektronik ortamda bir jeomorfoloji dergisinin yayınına en kısa zaman içinde başlanması,
 • Jeomorfoloji eğitimine katkı sağlaması amaçlı olarak yılda en az 2 kez teorik ve uygulamalı dersleri içeren “Tematik toplantıların” sürdürülmesi,
 • 2 yılda bir “Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumları” nı düzenlemek ve gerçekleştirmek,
 • Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumları düzenlemek ve gerçekleştirmek,
 • Ulusal ve Uluslararası Çalıştay ve Konferanslar düzenlemek ve gerçekleştirmek,
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik Jeomorfoloji Eğitim Kampları düzenlemek ve gerçekleştirmek,
 • Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kurumu nezdinde Jeomorfoloji Yeterlilik Standartlarının oluşturulması ve esas alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasının ve mesleki standartların aranmasının sağlanması konusunda çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Üniversitelerimizdeki Jeomorfoloji Lisans ve Lisansüstü Eğitim sistemi, müfredatlar ve yöntemlerin; güncel ihtiyaçlar ve teknolojiler esas alınarak, öğrencilere bu konulara ait yeterliliklerin kazandırılması ilkesi ile düzenlenmesi ve uygulanması için çalışmalarda bulunmak,
 • Temel jeomorfoloji konularına ait kitaplar hazırlamak ve yayınlamak,
 • Jeomorfoloji ile ilgili mesleki perspektifteki; güncel olaylar, gelişmeler ve planlamalar, projeler hakkında görüş bildirmek, öneriler yapmak ve katkıda bulunmak üzere yaklaşımlarda bulunmak,
 • Dernek Web Sayfası, Facebook ve Twitter hesapları aracılığı ile dernek üyeleri ve daha geniş perspektifte ise coğrafya ve yer bilimleri yelpazesi içinde haberleşme bilgi paylaşımı faaliyetlerini sürdürmek.  

2. Tahmini Bütçe (EK 1) :

 

Turkish