Jeomorfoloji Derneği 1. Olağan Genel Kurul İlanı

JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

Derneğimizin 1. Olağan Genel Kurulu 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 15:00 te, aşağıda yazılı gündeme göre, Ankara Üniversitesi, DTCF Muzaffer Göker Salonunda yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 24 Haziran 2015 Çarşamba günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM                                              :

1) Açılış ve yoklama

2) Kongre başkanlık divanı seçimi

3) Saygı duruşu

4) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5) Yönetim kurulunun ibrası

6) Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

7) Tüzük değişikliği

8) Dilek ve temenniler

9) Kapanış

Turkish