Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB) Ulusal Konseyi Toplantısı ve Yürütme Kurulu Seçimi yapıldı.

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (International Union of Geological Sciences/IUGS), yerbilimleri konusunda dünyadaki önemli örgütlenmelerden biridir. Ülkemizde, IUGS ve IGCP (International Geoscience Programme) 1960 lardan bu yana MTA Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği Ulusal Komitesi (TUJBB) MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüştür.

Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB) Olağan Konsey Toplantısı 08 Nisan 2015 günü, MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Bu toplantıda Jeomorfoloji Bilim Dalının da temsil edilmesi yaklaşımı içinde davet alınmıştır. Belirtilen toplantıya Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU ve Prof. Dr. Uğur DOĞAN katılmıştır. Ayrıca tümü Jeoloji Mühendisi, çok büyük bölümü akademisyen olan ve daha az sayıda da kamu kuruluşu üst düzey yöneticisinden oluşan 45 kişilik bir katılım olmuştur. Konsey Toplantısında yeni “Yürütme Grubu” seçimi yapılmıştır. 7 kişiden oluşacak yürütme grubuna için 11 aday çıkmıştır. Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU; “Jeomorfolojinin bu grup içinde temsil edilmesi gerektiğini” ifade ederek, Prof. Dr. Uğur DOĞAN’ı aday göstermiştir. Seçimde 44 oy kullanılmış olup, Prof. Dr. Uğur DOĞAN 29 oy alarak ilk 7 kişi içine girmiştir.

Ayrıca Konsey toplantısının gündem maddelerinden biri olan “Komisyon ve Çalışma gruplarının kurulması Önerileri” görüşmelerinde, Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU; TUJBB bünyesinde "Jeomorfoloji Araştırmaları Komisyonu" oluşturulmasını önermiştir.  “Jeomorfoloji Araştırmaları Komisyonu ve çalışma grupları” konsey toplantısında ilgi görmüştür.

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Uğur DOĞAN’ın da yer aldığı, Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB) Yürütme Kurulu 15 Mayıs 2015 günü görev dağılımı ve planlama amaçlı olarak ilk toplantısını MTA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirmiştir. Toplantıda kapalı oylama yöntemi ile TUJBB Başkan ve Başkan yardımcısı seçimi yapılmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Erdin Bozkurt Başkan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt ŞEN Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Toplantıda bütçe oluşturulması ve araştırma komisyonlarının oluşturulması teklifi ile ilgili bir toplantının Temmuz ayı başında yapılması kararı da alınmıştır.    

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu

Turkish