Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (JADER) 2020: 4

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi'nin 4. sayısı yayınlanmıştır. Dergipark üzerinden on-line olarak erişilebilen dergimizin 4. sayısında dördü araştırma biri derleme olmak üzere toplam beş makale bulunmaktadır. Yayına kabul edilen makaleler genelde sayısal yöntemlerin kullanıldığı araştırma sonuçlarından oluşmaktadır. Dergimizin bu sayısında farklı yöntemlerle çalışılmış iki adet erozyon konulu makale yer almaktadır. Bir makale ise jeomorfositlerle ilgilidir. Son araştırma makalesi ise akarsu yataklarının mendereslenmesi ve yatak değiştirmesinin CBS ve UA yöntemleri çerçevesinde analizine dayanmaktadır. Nihayet derleme olarak yayınlanan yazıda ise jeomorfolojik haritalamanın tarihçesi ele alınmıştır. Aynı zamanda Türkiye’de jeomorfolojik haritalamanın durumu sorgulanmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır.

Yılda iki sayı çıkarmayı planladığımız ve bu hedefe ulaştığımız dergimizin sonraki adımı ulusal ve uluslararası indekslerce taranır hale gelmesidir. Bu hedefe ulaşmanın yolu da siz camiamızın değerli üyelerinin yayınları ile destek olmalarıdır. 2020 yılının ikinci sayısı için göndereceğiniz yayınları sabırsızlıkla bekliyoruz.

Dergimizin 4. sayısına BURADAN ulaşabilirsiniz. 

Turkish

Tags: