UJES 2021 Ev Sahipliği Karar Süreci

UJES 2021 EV sahibi, 16 Aralık 2019 günü açıklanacaktır.

“UJES” bilimsel etkinliği; Jeomorfoloji Derneği tarafından iki yılda bir yapılmakta
olup, prosedür gereği, son yapılan UJES etkinliği öncesinde, dernek web sayfasında
ilan edilen takvime göre gelen talepler dikkate alınarak, gelecek UJES etkinliğinin
ev sahibi belirlenir, son yapılan UJES etkinliğinin kapanış konuşmasında duyurulur.
Son UJES bilimsel etkinliği, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara Üniversitesi DTCF
Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde yapılmıştır. Ancak gerekli prosedürün
tamamlanamaması ve ortaya çıkan belirsizlik nedeni ile UJES 2021 için ev sahipliği
konusunda duyuru yapılamamıştır.
UJES 2021 için ev sahipliği adaylık protokolü ve ilgili tarihler UJES 2019 sonrasında
dernek web sayfasında ilan edilmiştir.
Başvuru süresi içinde; “Niğde Üniversitesi Coğrafya Bölümü” ve “Kula-Salihli
Jeopark Belediyeler Birliği” UJES 2021 bilimsel etkinliği için ev sahipliği teklif
dosyasını yönetim kurulumuza teslim etmişlerdir.
Yönetim kurulumuz; ilan edilen takvim içinde her iki adaylık dosyasını inceleme
almış olup, görüşmeleri sürdürmektedir. Değerlendirme sonucu 16 Aralık 2019
günü ilan edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu

Turkish