“Jeomorfolog Ulusal Meslek Standartları” Çalıştayı

 

Sayın üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Jeomorfoloji Derneği (JD) arasında, 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesi kapsamında, “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Planı”nda belirtilen ulusal meslek standartlarının hazırlanmasına ilişkin “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandığı, Jeomorfoloji Derneğinin, bu protokol çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş olup, “Jeomorfolog Ulusal Meslek Standartları” ile ilgili olarak gelinen son aşamanın tartışılacağı ve ulusal meslek standartlarının son şeklinin verileceği çalıştay 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü (Bornova, İzmir) nde, saat 08:30-18:30 arasında yapılacaktır.

Çalıştay programı aşağıdaki gibidir.

 

Çalıştay Pogramı
08:30-09:00 Açılış ve genel bilgilendirme (Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU)

09:00-12:00 “Meslek Tanımı” (Moderatör: Tuncer DEMİR)
- Meslek Tanımı
- Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
- Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler
- Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat
- Çalışma Ortamı ve Koşulları
- Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

12:00-13:00 Öğle Arası

13:00-18:00 “Meslek Profili” (Moderatör: Kirami ÖLGEN)
- Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman
- Bilgi ve Beceriler
- Tutum ve Davranışlar

18:00-18:30 Değerlendirme ve Kapanış (Hüseyin TUROĞLU)

 

Turkish

Tags: