Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü

Mesleki Yeterlik Kurumu ile Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü İmzalandı.
MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik taslaklarını hazırlama konusunda görevlendirilecek gönüllü kurum ve kuruluşlardan talep alınması, taleplerin değerlendirilmesi, kuruluşların görevlendirilmesi ve işbirliği protokollerinin imzalanmasına yönelik teknik çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda Jeomorfoloji Derneği ile 14 Şubat 2018 tarihinde Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN ve Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU’nun imzaladığı Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile “Jeomorfolog (Seviye 6)” mesleğine yönelik ulusal meslek standardı hazırlanma süreci başlatılmıştır.

Turkish

Tags: