Program

18 Mayıs 2017, Perşembe

“KIYI ÇALIŞTAYI”

08:30-09:00       Kayıt

09:00-13:00       Kıyı Çalıştayı Sunumları

13:00-14:00       Öğle Yemeği

14:00-19:00       Kıyı Jeomorfolojisi Konularına Ait Arazi Çalışması

 

19 Mayıs 2017, Cuma

08:30-09:00       FCAR - Kayıt

09:00-09:10       Açılış Konuşması (Prof. Dr. Abdullah SOYKAN)

09:10-09:30       Jeomorfoloji Derneği Başkanı Konuşması (Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU)

09:30-12:00       Jeomorfoloji Oturumu (Moderatör: Prof. Dr. h. c. İbrahim ATALAY)

09:30-10:15       Davetli Konuşmacı (Dr. Lütfi NAZİK)

10:15-10:45       Çay - Kahve Arası

10:45-11:05       Geyik Dağı Kütlesi’ndeki (Orta Toroslar) Karstik Depresyonların Dağılış Özellikleri. Mesut ŞİMŞEK

11:05-11:25       Köprü Çayı Havzasının Jeomorfolojik Özelliklerinin Morfometrik Yöntemlerle Analizi. Şakir FURAL

11:25-11:45        Akdağ Kütlesi’nin Tektonik Jeomorfolojisinin Jeomorfik İndisler İle Araştırılması. Ali ERKAN

11:45-12:00       Soru - Cevap

12:00-13:30       Öğle Yemeği

13:30-15:30       Jeomorfosit Oturumu (Moderatör: Prof. Dr. Barış MATER)

13:30-14:15       Davetli Konuşmacı (Yrd. Doç. Dr. Erdal GÜMÜŞ)

14:15-14:35       Yukarı Gediz Irmağı Havzasında Jeositler ve Jeomorfositler. Ali VAROL

14:35-15:55       Tendürek Dağı Leçelik Arazilerinin Jeolojik Miras Özellikleri. Kemal KOÇAKLI

14:55-15:15       Jeolojik - Jeomorfolojik Bir Miras Olarak Kula Peribacaları (Kuladokya). Hanife AKYOL

15:15-15:30       Soru - Cevap

15:30-16:00       Çay - Kahve Arası

16:00-18:00       Jeomorfoloji Oturumu (Moderatör: Prof. Dr. Abdullah SOYKAN)

16:00-16:45       Davetli Konuşmacı (Doç. Dr. M. Kirami ÖLGEN)

16:45-17:05       Frekans Oranı Yönteminin Erozyon Duyarlılık Analizinde Kullanımı: Selendi Çayı Havzası (Manisa) Örneği. Yıldız GÜNEY

17:05-17:25       Kapıdağ Yarımadası’nda Sıcaklık ve Yağış Koşullarının Erozyona Etkisi. Murat FIÇICI

17:25-17:45       Eğim ve Arazi Kullanımı İlişkisi: Şehzadeler (Manisa) İlçesi Örneği. Ayşegül TEKEŞ

17:45-18:00       Soru - Cevap

 

20 Mayıs 2017, Cumartesi

09:00-09:30       Jeomorfoloji Derneği vizyon ve misyonu (Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU)

09:30-12:00       CBS  Oturumu (Moderatör: Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU)

09:30-10:15       Davetli Konuşmacı (Prof. Dr. Tuncer DEMİR)

10:15-10:45       Çay - Kahve Arası

10:45-11:05       Sosyal Doku Analizlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri. Murat YAMAN

11:05-11:25       Türkiye’deki Kayaç (Litolojik) Özelliklerinin Mekânsal Farklılaşması. Harun SARITAĞ

11:25-12:00       Soru - Cevap

12:00-13:30       Öğle Yemeği

13:30-15:30       Doğal Ortam Değişimi oturumu (Moderatör: Prof. Dr. Telat KOÇ)

13:30-14:15       Davetli Konuşmacı (Yrd. Doç. Dr. Hülya CANER)

14:15-14:35       Polen Analizleri Işığında Kültepe (Kayseri) Çevresinin Geç Holosen Ortamsal Değişimi. Aziz ÖREN

14:35-15:55       Mucur Obruk Gölü Çevresinde Paleovejetasyon Değişimleri:1178-1945 Yılları Arasında 767 Yıl. Mustafa DOĞAN

14:55-15:15       Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası’nda Drenaj Ağı İle Yapısal Morfoloji ve Tektonik Arasındaki İlişkiler. Kemal KIRANŞAN

15:15-15:30       Soru - Cevap

15:30-16:00       Çay - Kahve Arası

16:00-17:45      İklim - Hidrografya oturumu (Moderatör: Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU)

16:00-16:45       Davetli Konuşmacı (Mesut DEMİRCAN)

16:45-17:05       Marmara Denizi Drenaj Havzasında Yağış-Akış Parametrelerinin Alansal Desenlerinin İncelenmesi. Abdullah AKBAŞ

17:05-17:25       İnegöl Havzasında Terselme Gelişim Şartları. Semra İSKAN

17:25-17:45       Soru - Cevap

17:45-18:15       Değerlendirme ve Kapanış    

 

21 Mayıs 2017, Pazar

09:00-17:00        Arazi Çalışması (Edremit Körfezi yakın çevresi Jeomorfoloji temalı arazi çalışması)

Turkish