Sempozyuma Davet

Sempozyuma Davet

Sayın Meslektaşım;

Jeomorfoloji Derneği tarafından düzenlenen “Jeomorfoloji Derneği – Fiziki Coğrafya Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu-2017”, bilimsel etkinliği; 19-20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Ören’de Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda (Burhaniye-Balıkesir) yapılacaktır. Sempozyumunun amacı; Fiziki Coğrafya alanında çalışmalar yapan Lisansüstü öğrencileri (Yüksek Lisans ve Doktora) bir araya getirmek, deneyim, tez ve araştırma sonuçlarını paylaşmak, işbirliği imkânlarını geliştirmektir.

Başvurular “Genişletilmiş Bildiri Özeti” formatında kabul edilecektir. Genişletilmiş özetleri “Bildiriler Kitabı” nda yayınlanacaktır. Sempozyumda yapılacak sunumlar  “Sempozyum Bildiri değerlendirme Jürisi” tarafından izlenecek olup, jüri tarafından belirlenen çalışmaların “Jeomorfoloji Derneği Dergisi” ilk sayısı olarak basılması planlanmıştır.  

Genişletilmiş bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi 28 Şubat 2017 dir. Genişletilmiş bildiri özetleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’na Jeomorfoloji Derneği web sayfasındaki özet gönderimi arayüzü kullanılarak ayrıca istenirse www.jd.org.trjeo.der.turk@gmail.com  üzerinden, 28 Şubat 2017 tarihin geç olmamak üzere teslim edilecektir.

Sempozyuma katılımınızdan mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU

Jeomorfoloji Derneği Başkanı

Turkish