Jeomorfoloji Derneği Tematik Toplantıları – Seri 2 Tamamlandı.

JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ TEMATİK TOPLANTILARI – SERİ 2

Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla: Kıyı

Jeomorfoloji Derneği’nin, tematik toplantılarından ikincisi “Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla: Kıyı” başlığı ile 24 - 25 Eylül 2016 tarihlerinde Şile/İstanbul’da yapılmıştır.

Bu etkinlikte kıyılar jeomorfolojik açıdan ele alınarak, oluşum süreçleri, tipleri ve insan ile olan etkileşimleri ile kıyılarla ilgili yasal düzenlemeler konusunda bilgi verilmiş ve yasal tanımlamalar ile bilimsel tanımlamalar arasındaki ortak noktalar, belirsizlikler ve farklılıklar örnek olaylarla irdelenmiş, bilirkişilik yapan/yapacak olan jeomorfologların karsılaşabilecekleri sorunlar ele alınmıştır. Bu konulardaki konuşmalar; İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hüseyin TUROĞLU, Prof.Dr. Meral AVCI, Prof.Dr. Sedat AVCI, Ankara Üniversitesi’nden Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK, Ardahan Üniversitesi’nden Prof.Dr. Evren ERGİNAL ve Ahi Evran Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr.Lütfi NAZİK tarafından yapılmıştır.

Etkinlik 24 Eylül günü Değirmen Otel’in toplantı salonunda 2 oturum halinde yapılmıştır. Toplantı, kayıt yaptıran farklı üniversitelerden akademisyen, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden oluşan 29 katılımcı ve Şile Belediyesi’nden katılan konuyla ilgili 8 teknik personel ile başlamıştır. İlk oturumun moderatörü olan Balıkesir Üniversitesi’nden Prof.Dr.Abdullah SOYKAN’ın giriş konuşmasının ardından, Ankara Üniversitesi’nden  Prof.Dr.Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU açılış konuşması ve tematik toplantının tanıtımını yapmış, sonrasında  Prof.Dr.Hüseyin TUROĞLU; kıyı elemanlarının yasal ve doğal perspektif açısından tanımlanması ile kıyılarla ilgili yasaların Türkiye’deki ilk düzenlenmesinden günümüze kadar olan dönemdeki gelişimi konusunda bilgi vermiştir. İkinci sırada konuşan Prof.Dr.İhsan ÇİÇEK ise kıyıdaki jeomorfolojik birimler, bunları oluşturan olaylar ile şekillenme üzerinde etkili olan yapı, etken ve süreçler üzerinde durmuştur. Sabah oturumunun son konuşmasında  Prof.Dr.Hüseyin TUROĞLU örnek olaylarla kıyılardaki antropojenik müdaheleler sonucunda ortaya çıkan değişimler ve bunlardan kaynaklanan yasal sorunlar üstünde durmuştur.

Öğleden sonraki ikinci oturum Akdeniz Üniversitesi’nden Prof.Dr.Tuncer DEMİR’in moderatörlüğünde başlamıştır. Bu oturumda ilk konuşmayı Prof.Dr.Meral AVCI kıyı ekosistemleri, özellikle kıyılardaki vejetasyon ve flora özellikleri hakkında yapmıştır. Yrd.Doç.Dr.Lütfi NAZİK ise akarsularda kıyı kenar çizgisinin nasıl saptanabileceği konusunda hukuk davalarından örneklerle konuşmasını yapmıştır. Prof.Dr.Sedat AVCI da konuya kıyılarda yaşayan nüfusun artışı ve turizm sektöründeki gelişmelerin kıyılar üzerindeki etkilerinden özellikle Akdeniz kıyılarından örnekler vererek açıklamalarda bulunmuştur. Son konuşmacı olan Ardahan Üniversitesi’nden Prof.Dr.Evren ERGİNAL ise kıyı alanlarındaki jeomorfolojik araştırmalarda kullanılan kronolojik değerlendirme amaçlı güncel yöntemleri kendi araştırmalarından örneklerle açıklamıştır. 

25 Eylül Pazar günü ise Şile Belediyesi’nin temin ettiği bir araç ile Şile - Ağva arasında bir arazi gezisi düzenlenerek bir önceki gün konuşulan konuların uygulaması değişik kıyı tiplerinde yapılmıştır.  

Turkish

Tags: