Jeomorfolojide Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı

Seri 1 : Jeomorfolojide Ölçme ve Değerlendirme 

17 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ankara

PROGRAM

08:30 – 08:45             Kayıt

Açılış konuşmaları

08:45 – 08:50             Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU, Jeomorfoloji Derneği Başkanı

08:50 – 08:55             Prof. Dr. Abdülkadir GÜLER, Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı

08:55 – 09:00             Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, TÜBA Başkanı                                                       

1. Oturum          Moderatör:   Prof. Dr. Barış MATER

09:00 – 09:40              “Türkiye’de Bilim ve TÜBA”

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR

09:40 – 10:20              “Coğrafya’da Jeomorfolojik Yaklaşımlarla Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji”

Prof. Dr. İlhan KAYAN

10:20 – 10:45              Çay arası

2. Oturum          Moderatör:   Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU

10:45 – 11:10              "Modern ve Eski Çökelme Ortamlarının Analizi"

Doç. Dr. Mustafa KARABIYIKOĞLU

11:10 – 11:35              “Şile Batısındaki (İstanbul) Fosil Kumullar (Eolinit) ve Çimentolanmış Kokinaların Kökeni ve Karadeniz'in Geç Kuvaterner Su Seviyesi Değişimleri Açısından İncelenmesi”

Prof. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL

11:35 – 12:00              “Paleocoğrafya Araştırmalarında Güncel  Yöntemler”

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

12:00 - 13:30              Öğlen Yemeği Arası

3. Oturum          Moderatör:  Prof. Dr. Abdullah SOYKAN

13:30 - 13:55              “Flüviyal Jeomorfoloji Çalışmalarında Analitik Yöntemler”

Prof. Dr. Uğur DOĞAN

13:55 – 14:20              “Karst Jeomorfolojisi Araştırmalarında Kullanılan Analitik Yöntemler”

Yrd. Doç. Dr. Lütfi NAZİK

14:20 - 14:45              “Jeomorfolojide Lojistik Regresyon Uygulamaları”

Doç. Dr. Kirami ÖLGEN

14:45 - 15:00              Kapanış

Not: Çalıştay; TÜBİTAK 113Y418 nolu Proje ile desteklenmiştir.     

Turkish