MEDBLACKS 2014 Uluslararası Yayına Dönüştü

31 Ağustos 6 Eylül 2014 tarihleri arasında Işık Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Implications for Late Quaternary Sea Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts - MEDBLACKS2014" başlıklı uluslararası çalıştayda sunulan seçilmiş çalışmalar derneğimiz genel sekreteri Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal'ın misafir editörlüğünde QUATERNARY INTERNATIONAL dergisinde özel sayı olarak yayınlanmıştır.

Erişim için: http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182

Turkish