Jeomorfoloji Derneği 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Jeomorfoloji Derneği, 24 Nisan 2015 - 17 Haziran 2015 Dönemi Faaliyet Raporu

  1. Dernek Faaliyetleri
  • Jeomorfoloji Derneği 24 Nisan 2015 tarihinde kurulmuştur. Dernek Tüzüğünde belirtilen Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Dernek Defterlerini (Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Dernekler İşletme Defteri ve Dernekler Evrak Kayıt Defteri) alıp, Dernekler Müdürlüğüne onaylatmıştır. 
  • Derneğin kurulmasının hemen sonrasında yönetim kurulumuz toplanarak görev dağılımı yapmıştır. Görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU
Dernek Başkanı

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU
Dernek 2. Başkanı

Prof. Dr. A. Evren ERGİNAL 
Genel Sekreter

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN 
Muhasip Üye

Prof. Dr. Uğur DOĞAN 
Üye

Prof. Dr. Tuncer DEMİR
Üye

Doç. Dr. M. Kirami ÖLGEN
Üye

  • Derneğin gelir ve giderleri ibra edilmiştir (EK1).
  • Dernek Kanunu ve Tüzük uyarınca; Gelir-Gider Makbuzlarının bastırılması, Dernek kaşesinin yaptırılması, Derneğin adına Türkiye İş Bankasında ticari hesap açılmasına, Dernek adına web alanının ve web adresinin alınmasına, Dernek web sayfasının aktif edilmesine (EK 2), Dernek facebook (EK 3) ve twitter (EK 4) hesaplarının açılmasına ve aktif olmasına karar verilerek ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir.
  • Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB) Ulusal Konseyi Toplantısına Derneğimizi temsilen Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU ve Prof. Dr. Uğur DOĞAN Katılmıştır. «TUJBB Yürütme Kurulu» seçiminde Prof. Dr. Uğur DOĞAN; oy kullanan 44 konsey üyesinin 29 unun oyu ile ilk 7 kişi içine girerek Yürütme Kurulu listesinde yer almıştır.
  • Dernek Web sayfasının aktif olması ile eş zamanlı olarak, online olarak üye kayıtlarına başlanmıştır. 15 Kişilik kurucu üyelere ilaveten, 16 Haziran 2015 tarihi itibarı ile online olarak 92 kişi üyelik talebinde bulunmuştur. 2 üye adayı, üyelik başvuru tarihinde öğrenci olması nedeni ile olumlu cevap verilmemiştir. Üyelik başvurusu yapan adaylardan gerekli evraklarını tamamlayıp, 2015 yılı üyelik aidatını ilgili banka hesabına yatıran üye adayları Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğine kabul edilmiştir. 16 Haziran 2015 tarihi itibarı ile Dernek Üye defterinde 60 asıl üye kayıtlıdır.   
  • Uluslararası Jeomorfologlar Birliği (UJB-IGA) ile temasa geçilerek, Derneğimizin birliğe üyeliğinin kabulü talep edilmiştir (EK 5). Bu konuda Uluslararası Jeomorfologlar Birliği Başkanından tebrik mesajı alınmış olup (EK 6), Genel Sekreter tarafından üyelik başvurusu ile ilgili dokümanları istenmiştir (EK 7). İstenen ilgili dokümanlar iletilmiş olup, derneğimizin UJB-IGA üyelik talebinin onaylanmasının IGA nın ilk toplantısında görüşüleceği (EK 8) bildirilmiştir.
  • Jeomorfoloji Eğitimi hedefli olmak üzere yılda en az iki kez “Tematik Toplantılar” planlanmıştır. Bu toplantılarda; belirli konularda, jeomorfoloji araştırmalarında kullanılan güncel analitik yöntemlerin tanıtılması, sayısal sonuçların elde edilmesi, bunların yorumlanması ve ilişkilendirilmesine yönelik gibi birikimlerin paylaşılması amaçlanmıştır. İlk tematik toplantı teorik perspektifte olmak üzere 17 Haziran 2015 günü gerçekleştirilmiştir. Sonraki tematik toplantılar teorik ve uygulamalı (arazi çalışmaları ile birlikte) olarak yapılacaktır.
  • 16-18 Ekim 2015 tarihleri arasında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan “Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES) 2015” Sempozyumuna dernek olarak katılınmasına karar verilmiştir.
Turkish

Tags: