3. OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

Jeomorfoloji Derneğinin sayın üyeleri,

 
21 Eylül 2021 tarihinde duyurulan 3. Olağan Genel Kurulumuz; 09. Ekim 2021 günü çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. Tüzük ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 3. Olağan Genel Kurulumuz, ilk duyuruda da belirtildiği üzere, 16 Ekim 2021 cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

Genel kurula katılımda; Balıkesir Valiliğinin yayınladığı "20.08.2021-53 ve 31.08.2021-54 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları" nın uygulanacağını sayın üyelerimize bildirmek isteriz.

 

Ayrıca, dernek tüzüğümüz gereği; genel kurul öncesinde, sayın dernek üyelerimizin eksik aidatlarının tamamlanmış olmasını (İBAN bilgisi dernek web sayfasından temin edilebilir)  hatırlatmak isteriz.

 

16 Ekim 2021 cumartesi Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Salonunda birlikte olmak üzere, sağlıklı günler dileriz.

 

Jeomorfoloji Derneği Yönetimi

---

GÜNDEM                                              :

1) Açılış ve yoklama

2) Kongre başkanlık divanı seçimi

4) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakereleri

5) Yönetim kurulunun ibrası

6) Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

8) Dilek ve temenniler

9) Kapanış

Not: Jeomorfoloji derneğini 3. Olağan Genel Kurulunun duyurusu Derneğin internet sayfasında ve dernek üyelerine yapılan e-posta bildirimi ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Turkish