JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ’NİN 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurulu 09 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 17:00 de, aşağıda yazılı gündeme göre, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Salonunda yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 16 Ekim 2021 cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM                                              :

1) Açılış ve yoklama

2) Kongre başkanlık divanı seçimi

4) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakereleri

5) Yönetim kurulunun ibrası

6) Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

8) Dilek ve temenniler

9) Kapanış

Not: Jeomorfoloji derneğini 3. Olağan Genel Kurulunun duyurusu Derneğin internet sayfasında ve dernek üyelerine yapılan e-posta bildirimi ile gerçekleştirilmiştir.            

Turkish