Prof. Dr. Telat KOÇ

Telat Koç, 15 Ekim 1963 tarihinde Çankırı – Kurşunlu’da doğmuştur. 1974 yılında Çaylıca Köyü ilkokulunu bitirmiş, orta öğreniminin ise Karabük ve Ankara’da sürdürmüş, 1977’ de ortaokuldan ve 1980 yılında da liseden mezun olmuştur. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 1985 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü’nde 1988 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, Korkut Ata SUNGUR danışmanlığında hazırladığı, Türkiye’de 1986 Yılı Ekim ve Kasım Aylarının Sinoptik Değerlendirmeleri ile Bu dönemde Görülen Hava Tipleri adlı çalışmasıyla 1989 yılında tamamlamıştır. Aynı enstitüde başladığı doktora eğitimini aynı danışmanla hazırladığı Batı Karadeniz’de Uygulamalı İklim Çalışması adlı tezini sunarak 1992 yılında tamamlamış ve bilim doktoru ünvanı almıştır. 1985 – 1994 arasında Ankara, Edirne, Zonguldak ve Balıkesir’de coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Koç, 1995 yılında Balıkesir Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve aynı yıl yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2001 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’ne geçiş yapmış, 2002 yılında doçent ünvanı almıştır. 2009 yılında ise profesörlüğe yükselmiştir. Yürütücü ve araştırmacı olarak on kadar projede görev alan Koç, çeşitli idari görevler de üstlenmiştir. 1998 – 1999 döneminde Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nde anabilim dalı başkanlığı, 2002 – 2004 ile 2010 – 2016 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölüm başkanı ve 2003 – 2007 döneminde ise aynı fakültede dekan yardımcısı, 2007 -2017 döneminde ise Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. Telat KOÇ, çoğunluğu Klimatoloji alanında olan 100'den fazla bilimsel esere katkıda bulunmuştur. 

Turkish

Tags: