İhtiyacın ortaya çıkardığı doğal sonuç: “Jeomorfoloji Derneği”

Jeomorfoloji Derneği; Türkiye’deki jeomorfoloji ile ilgilenen, jeomorfoloji çalışmaları yapan, mesleki faaliyetler içinde olan ve coğrafya mezunu olup, fiziki coğrafya konularına ilgi duyarak kendini geliştiren her üniversite mezununun, uzun süredir hissettiği bilimsel ve mesleki eksikliklerin giderek daha ciddi boyutlara ulaşmasının ortaya çıkardığı gelişmelerin doğal bir sonucu olarak kurulmuştur.

Uzun bir süredir sürdürülen; mevcut koşulların çalıştırılarak ihtiyaçlara cevap verecek işler yapabilme arayışına ait girişimler maalesef yanıt bulmamıştır. Konu ile ilgili gelişmeler; 09 Aralık 2006 yılında kurulan, üyeliği isteğe bağlı olan https://groups.yahoo.com/neo/groups/geomorphology_turk/info haberleşme platformunda düzenli olarak duyurulmuştur. Yeni bir Jeomorfoloji Derneği’nin kurulması konusundaki talepler konunun bir çalıştayda tartışılmasını kaçınılmaz kılmıştır. 20 Haziran 2014 günü, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonunda, “Türkiye’de Jeomorfolojinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” Çalıştayının yapılacağı yine aynı haberleşme platformunda duyurulmuştur. Gönüllü katılımcılar ve konu hakkında bilgi sahibi olan konuşmacılar ile gerçekleştirilen çalıştayda; Türkiye’de Jeomorfolojinin Dünü, Bugünü ve Geleceği her yönü ile tartışılmıştır. Çalıştay sonrasında “Çalıştay sonuç bildirisi” yayınlanmış olup, bir yol haritası konusunda genel uzlaşma sağlanmıştır.

Jeomorfoloji Derneği ile ilgili sonraki etkinlik; 22 Ekim 2014 tarihinde, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin ev sahipliğinde “Kurumsal Perspektifte Jeomorfoloji” Konulu “Değerlendirme Toplantısı”, arzu eden herkesin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının da duyurusu ve daveti yine aynı haberleşme platformunda coğrafya camiasına yapılmıştır. Bu toplantıda oluşturulan çalışma gruplarının özverili gayretleri ile hazırlıklarını 6 aylık süre içinde tamamlamaları sonrasında “Jeomorfoloji Derneği” 24 Nisan 2015 günü resmen kuruluşunu tamamlamıştır.

Jeomorfoloji Derneği Geçici Yönetim Kurulu olarak; yapılması, ilgilenilmesi gereken çok önemli işler olduğunun farkındayız. Fiziki coğrafya, geniş çerçevede ise coğrafya bütünselliği içindeki; analitik yöntemler, kantitatif veri ve sonuçlar ile insan yaşamına ait problem çözen, insanın yaşam kalitesini yükselten bir “Jeomorfoloji Bilim Dalı” ve onu uygulayan “Jeomorfologlar” tüm camiamızın beklenti ve hedefidir. Farkında olduğumuz diğer husus ise bu işlerin başarısının ekip çalışması ile mümkün olduğudur. Gönüllülük temelli ve katılımcı, paylaşımcı işbirliği yaklaşımı içindeki ekip olmayı başaracağımıza ve artık doğru ve sürdürülebilir çalışmaları gerçekleştireceğimize inanıyoruz ve Jeomorfoloji Derneği’nin bunlar için fırsat olmasını diliyoruz.

En iyi dileklerimizle

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU
Jeomorfoloji Derneği Geçici Başkanı

Turkish

Tags: