KULA - SALİHLİ JEOPARKI, “UNESCO GLOBAL JEOPARK” UNVANINI ALDI

 

İlk olarak 2013 yılında Global Jeoparklar Ağı tarafından tescillenen Kula UNESCO Global Jeoparkı, 2017 yılında ilk denetimini geçirmiştir.  2018 yılında yönetsel ve yapısal açıdan ciddi reformlar geçiren Kula Jeoparkında,   UNESCO Global Jeoparklar Ağı’nın öngördüğü kriterleri sağlamak adına sınırlar ve bütün jeositler yeniden gözden geçirilmiş, jeopark alanı ve sınırları bütünüyle değiştirilmiştir. Bu değişim ile geçmişte yaklaşık 300 km2 alan kaplayan jeopark,   2320 km2 ye ulaşmıştır. Hali hazırda 73 jeosite ev sahipliği yapan jeoparkın ismi Kula-Salihli Jeoparkı olarak değiştirilmiştir.  Yeni Jeopark başvurusunu değerlendiren UNESCO, 2019 yılında jeopark alanını incelemiş ve oldukça başarılı bulmuştur.  Kula Salihli Jeoparkı’nın başvurusu nihai olarak 10 Temmuz 2020’de UNESCO üst kurulu tarafından değerlendirilmiş ve jeoparka “UNESCO Global Jeopark” unvanını verilmiştir. 

Hâlihazırda dünya üzerindeki 161 UNESCO Jeoparkından biri olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, sahip olduğu jeomirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılmasına ve bulunduğu yörenin turizm, tanıtım, eğitim ve bilim açısından gelişmesine, kısaca yörenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Jeopark alanında 2018 yılında gerçekleştirilen yönetsel ve yapısal reformlar ile çeşitli kurum, kuruluşlarla işbirliği ve paydaşlık protokolleri yapılmıştır. Bu anlamda Kula-Salihli Jeoparkı’nın en yoğun işbirliği içerisinde olduğu kurumlardan biri de Jeomorfoloji Derneği’dir.

2018 yılından itibaren koordinatörlüğünü Prof. Dr. Tuncer DEMİR (Jeomorfoloji Derneği Yönetim kurulu üyesi)  ve Dr. Ahmet Serdar AYTAÇ’ın (Jeomorfoloji Derneği Üyesi) üstlendiği Kula Salihli UNESCO Global Jeoparkı ile Jeomorfoloji Derneği arasında 2018 yılı içerisinde paydaşlık ve işbirliği protokolü imzalanmıştır.  Söz konusu işbirliği protokolü kapsamında Uluslararası Jeomorfoloji Kongresinin 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Kula Salihli UNESCO Global Jeoparkı ve Jeopark Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde Kula ve Salihli İlçelerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan bu protokol ile Jeopark alanında gerçekleştirilecek jeomorfolojik araştırma ve çalışmaların, Kula Salihli Jeoparkı imkânları ölçüsünde desteklenmesi karara bağlanmıştır.  Günümüzde Jeopark alanında yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanı, yerbilimleri ve özellikle de jeomorfoloji alanında araştırmalarını sürdürmektedir. Bu yönüyle Jeomorfoloji Derneği ve Kula-Salihli Jeoparkı arasındaki işbirliğinin, diğer kurum- kuruluşlar ve jeoparklara model oluşturacağı düşünülmektedir.

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu

Turkish