UJES - 2019 İlk Duyuru

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019 (UJES 2019) ilk duyurusu yayınlanmıştır.

Uzun bir aradan sonra, 2008 yılında Çanakkale’de ilki yapılan ve daha sonra düzenli olarak ulusal ölçekte sürdürülen ve sonuncusu 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Elazığ’da; Jeomorfoloji Derneği ve Elazığ Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümünün ortak çalışmasıyla, Uluslararası olarak gerçekleştirilen UJES serisine; UJES 2019 ile uluslararası niteliği ile devam edilecektir. 
12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Elazığ’da yapılan UJES 2017 de, hemen hemen tüm üniversitelerin coğrafya bölümlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş katılımlı toplantıda; 2019 ve sonraki Ulusal/Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumlarının, istekli üniversite veya kurumların ev sahipliğinde, “Jeomorfoloji Derneği” tarafından planlanıp gerçekleştirilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmış ve bu farklı platformlarda duyurulmuştu. Yine aynı toplantıda UJES 2019 un, Ekim 2019 tarihinde, Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde, UJES 2021 in Ekim 2021 tarihinde Niğde Üniversitesi Coğrafya Bölümünde yapılması konusunda oy birliği ile karar alınmıştı.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, UJES 2019 için “İlk Duyuru” hazırlanarak ilan edilmiştir. Sempozyumun hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Sempozyum web sayfası en kısa süre içinde aktif olacak ve sempozyum posteri ikinci duyuru ile birlikte ulaştırılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu

Turkish

Tags: