Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu - 2019

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019 Bildiriler Kitabı / Proceedings yayınlanmıştır. 

Bildiriler kitabına BURADAN ulaşılabilir. 

Önsöz / Preface

Türkiye’de 2008 yılında Çanakkale’de başlayan Jeomorfoloji Sempozyumu serisi, bu yıl Jeomorfoloji Derneği tarafından organize edilerek, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi evsahipliğinde, 10 – 12 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019 (UJES 2019) uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin eseri olmuştur.  

Sempozyuma toplam 133 bildiri özeti gönderilmiş olup, bu bildiri özetleri çift kör hakemlik sistemi ile değerlendirilmiş ve sonuçlar bildiri sahiplerine iletilmiştir. Hakemlik süreci sonunda 106 çalışma sempozyuma davet edilmiştir. Programa alınan çalışmalardan 71’i sözlü ve 9’u poster olmak üzere toplam 80 sunum gerçekleşmiştir. UJES  2019’a 11 yabancı katılmış, 3 bildiri ise İngilizce olarak sunulmuştur. Ayrıca, 100 civarı jeomorfoloji gönüllüsü dinleyici olarak kayıt yaptırmıştır. Sempozyum, 3 ayrı salonda paralel oturumlar halinde iki gün sürmüştür. Son gün ise Beypazarı civarına arazi çalışması düzenlenmiştir.

Sempozyumun açılış oturumunda Romanya Akademisi Coğrafya Enstitüsü öğretim üyesi ve Uluslararası Jeomorfologlar Birliği’nin Genel Sekreteri Mihai MICU “The History, Missions, Activities, Members and Other Functions of International Association of Geomorphologists” başlıklı, ardından Birleşik Krallık - Birmingham Üniversitesi öğretim üyesi Warren John EASTWOOD, "30 Years of Paleoenvironmental Research in Turkey and Environs: A Personal Perspective" başlıklı davetli sunumlarını yapmıştır.

Sempozyumda bilimsel oturumların yanı sıra, özel oturumlarda jeomorfolojinin meslek sorunları ve eğitimi ele alınmıştır. Özellikle Jeomorfoloji Derneği’nin çabaları sonucu 25 Ekim 2019 tarih ve 30929 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kanunlaşan ve yürürlüğe giren “Jeomorfolog Ulusal Meslek Standardı” büyük ilgi çekmiştir. Bundan sonraki aşama olan “Jeomorfolog Ulusal Yeterlilikler” konusunda da atılacak adımlar hakkında bilgiler verilmiştir.

UJES 2019 bildiriler kitabında, sadece sempozyum esnasında sözlü ve poster olarak sunumu yapılan bildirilerin tam metinlerine ve özetlerine yer verilmiştir. Programda olup da sunulmayan bildiriler, düzenleme kurulu kararıyla yayınlanmamıştır.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu’nun tüm katılımcılarına ilgi ve katkıları nedeniyle düzenleme kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi dekanlığına, sponsorlarımıza, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

***

The Geomorphology Symposium series in Turkey, which started in Çanakkale in 2008, was organized by the Turkish Society for Geomorphology and hosted by Ankara University, Faculty of Language and History - Geography between 10 - 12 October 2019. International Geomorphology Symposium 2019 (UJES 2019) was organized as a result of a long and rigorous preparatory period.

A total of 133 abstracts were submitted to the symposium. Abstracts were evaluated with peer – review system and the results were submitted to the authors. 106 proceedings were invited to the symposium at the end of the arbitration process and 71 oral and 9 posters were presented at the symposium. 11 foreign researchers were participated and 3 papers were presented in English. In addition, 100 people registered as listeners. Thus, the symposium lasted for two days in parallel sessions in 3 halls. On the last day, a field study was organized around Beypazarı.

On the first day, Mihai MICU (Romanian Academy, Institute of Geography), Secretary General of the International Union of Geomorphologists from Romania made a presentation titled “The International Association of Geomorphologists History”. Then, Warren John EASTWOOD (University of Birmingham, UK) made a presentation "30 Years of Paleoenvironmental Research in Turkey and Environs: A Personal Perspective".

In addition to scientific sessions, occupational problems and education of geomorphology were discussed in special sessions. As a result of the efforts of the Turkish Society for Geomorphology, the National Occupational Standard for Geomorphologists, which was in the process of being published in the Official Gazette, attracted great attention. Information was given about the steps to be taken in the next stage, “National Qualifications of Geomorphologists”.

In the UJES 2019 proceedings book included are only the full texts and abstracts of the papers presented during oral and poster presentations at the symposium. The papers that were not presented in the program were not published by the decision of the organizing committee.

I would like to thank all the participants of the International Geomorphology Symposium on behalf of the organizing committee. In addition, I would like to thank the dean of Faculty of Language and History - Geography, our sponsors, and everyone who contributed to the organization of the symposium.

 

Turkish