DERNEK GENEL KURUL İLANI

JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ'NİN SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulu 27 Eylül 2018 Perşembe günü saat 19:30 da, aşağıda yazılı gündeme göre, Ankara Üniversitesi, DTCF Muzaffer Göker Salonunda yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 04 Ekim 2018 Perşembe günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

JEOMORFOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM                                              :

1) Açılış ve yoklama

2) Kongre başkanlık divanı seçimi

3) Saygı duruşu

4) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5) Yönetim kurulunun ibrası

6) Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

7) Dilek ve temenniler

8) Kapanış

 

Turkish

Tags: