Sıkça Sorulan Sorular

 

Jeomorfoloji Derneği' ne; 

1) Nasıl Jeomorfolog olunur?

2) Jeomorfolog ünvanını kim verir?

şeklinde pek çok soru gelmektedir. Bu sorularla ilgili derneğimizin görüşleri aşağıdaki gibidir. 

---

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında “Jeomorfolog” kadrosu yer almaktadır. Ancak Jeomorfolog kadrosuna alınmasında aranılan; “Jeomorfolog meslek unvanı” şimdilik herhangi bir eğitim kurumunda verilmemektedir. Bu unvanın verilebilmesi için, her mesleğin olduğu gibi, önce “Jeomorfolog” mesleğini tanımlayan kanunun çıkması gerekmektedir. YÖK dâhil tüm kamu kurum ve kuruluşları meslekler ile ilgili uygulamalarında bu kanunları esas alırlar. 
Henüz “Jeomorfolog” mesleğini tanımlayan kanunun olmadığı için Jeomorfolog mesleğine ait eğitim hangi eğitim kurumu içinde verilecek? Jeomorfoloji eğitiminin kapsamı nasıl olacak? Jeomorfolog hangi mesleki yeterliliklere sahip olacak? vb. sorular da cevapsız kalıyor. Bu sorulara ait uygulamalar da üniversitelerde farklı yaklaşımlar içinde değerlendirilerek, belirli standartlar olmaksızın gerçekleştiriliyor. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında “Jeomorfolog” kadrosu yer aldığı için İŞKUR bünyesinde de Jeomorfoloji ve Jeomorfolog mesleğine yer verilmiştir. Ancak bu konu hakkındaki açıklamalar, standartlar ve yeterlilikler evrensel kabullerden uzaktı. Jeomorfoloji Derneği olarak bu konuda düzeltme yapılması için girişimlerde bulunuldu ve tam anlamıyla olmasa da büyük oranda bir standart çerçeve oluşturuldu.
Mevcut sistem içinde ve yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Coğrafya Bölümlerinin “Jeomorfolog Unvanı” verme yetkisi yok. Ancak geçmiş yıllarda, Mezuniyet unvanları konusunda, YÖK tarafından alınmış Kurul Kararları var. Bu kurul kararlarında; bazı üniversitelerin adı yazılarak o üniversitelerin coğrafya mezunları için bir imkân tanınmıştı. Ancak bu konudaki uygulama; önceleri “Jeomorfolog olarak görev yapabilir” ibareli bir belge verilmesi şeklinde gerçekleştirilmiş olmasına karşın, daha sonra bazı üniversitelerin coğrafya bölümlerinde bu imkân “Jeomorfolog Sertifikası” hatta “Jeomorfolog Diploması” şeklinde de bir süre devam etmiştir. Üniversitelerimizin Coğrafya Bölümleri mezunlarına “Coğrafya Bölümü Mezunu” diploması verilmektedir. Bölümlerimizin bunun dışında bir diploma verme yetkisi en azından henüz yoktur.
Mevcut koşullar içinde; İŞKUR bünyesinde yer alan standartları sağlayarak, Üniversitelerimizin Coğrafya Bölümlerimizden mezun olan öğrencilerimize, bölümlerimizden Dekanlık onaylı “Jeomorfolog olarak görev yapabilir” ibaresi olan bir belge verilebilir. Bu belgenin ekleri olarak; öğrenci söz konusu standartları sağladığına ait dokümanları da sunması gerekmektedir. Ancak yakın geçmişte bu belgenin verilmesi konusundaki suiistimaller nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları bu belgeyi de artık dikkate almıyor.
Eğitim standartları, unvan ve özlük hakları konusunda Jeomorfoloji Derneği çok ciddi çalışmalar yürütmektedir ve bu çalışmalarda önemli mesafeler alınmıştır. Jeomorfolog meslek unvanı, kadro ve ilgili kanunlar konularında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları, yakın gelecekte derneğimiz tarafından yapılacak açıklamalar ile duyurulacaktır. 
 
Jeomorfoloji Derneği

 

Turkish