UJES 2017 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu'nun Ardından ...

Türkiye’de geleneksel hale gelen ve yaklaşık 2 yılda bir yapılan ulusal jeomorfoloji sempozyumlarının birincisi 2008 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde, ikincisi 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde, üçüncüsü 2012 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde dördüncüsü ise 2015 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yapılmıştır.

Sempozyum bu defa, 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Elazığ'da, Jeomorfoloji Derneği ve Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nün ortaklığı ile “Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu” olarak gerçekleştirilmiştir.

UJES 2017 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu' nun ilk günü, saygı duruşu, istiklal marşı ve protokol konuşmaları ile başlamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından davetli sunumlara geçilmiştir. Davetli sunumu gerçekleştirenler ve sunum konuları aşağıdaki gibidir.

Prof. Dr. Catherine Kuzucuoğlu (Paris Üniversitesi, Fiziki Coğrafya, Jeoarkeoloji, Öğretim Üyesi, Fransa) “Türkiye’de Kuvaterner Ortamları Üzerinde Yapılan Araştırmalarda Jeomorfolojinin Rolü Nedir?” “What Role For Geomorphology In Studies On Quaternary Environments In Turkey?”

Prof. Dr. Nickolas Zouros (Aegean Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Uygulamalı Jeomorfoloji Labaratuvarı, Yunanistan) “UNESCO Küresel Jeoparklar: Küresel Coğrafya ve Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Platformu” “UNESCO Global Geoparks: A Global Platform of Collaboration on Geoconservation and Sustainable Development”

Prof. Dr. İbrahim Atalay (Karabük Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Karabük, Türkiye) “Türkiye’nin Jeomorfolojik Bölgelere Ayrılmasına Yönelik Bir Yaklaşım” “An Approach For The Dividing Into Geomorphological Regions of Turkey”

Prof. Dr. Tuncer Demir (Akdeniz Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Antalya, Türkiye) “Geç Senozoikte Fırat Nehri Taraça Sistemlerinin Evrimi Üzerine Genel Bir Bakış; Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kuzey Suriye ve Irak” “A Synthesis on the Late Cenozoik Evolution of Terrace staircases of the River Euphrates in Southeast Turkey, Northern Syria & Western Iraq”

Davetli sunumların ardından bilimsel sunumlara geçilmiş ve 5 farklı salonda 16 oturum gerçekleştirilerek 1. gün tamamlanmıştır.

Sempozyumun 2. günü ise 5 farklı salonda 21 farklı oturum ile devam etmiştir.

Sempozyum programında yer alan 150 sözlü, 30 poster olmak üzere toplam 180 bildirinin 170’ i sunulmuştur.

Sempozyuma 7 farklı ülkeden 12 yabancı olmak üzere 256 bilim insanı katılmıştır.

UJES 2017 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu' nun 2. Gününde Jeomorfoloji Eğitimi konulu panel yapılmıştır.

Panelin moderatörlüğünü Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu yapmıştır. Panelistler aşağıdaki gibidir.

Yrd. Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK (Türk Coğrafya Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Ercan AKSOY (Fırat Üniversitesi, Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Saadettin TONBUL (Fırat Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Mustafa KARABIYIKOĞLU (Ardahan Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Tuncer DEMİR (Akdeniz Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi)

Jeomorfoloji eğitimi konulu panelin ardından bundan sonraki sempozyumların nerede yapılacağı ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Sonuç olarak Jeomorfoloji Derneği'nin yönetim ve planlaması ile gerçekleştirilecek olan gelecek jeomorfoloji sempozyumunun
2019 yılında Ankara Üniversitesi, 2021 yılında ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiştir.

Sempozyumun 3. ve son günü ise Harput, Buzluk Mağarası, Keban Barajı ve Hazar Gölü arazi çalışması ile sona ermiştir.

Bu vesile ile UJES 2017 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu’nun düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle de sempozyum düzenleme kurulu başkanlarına, yerel düzenleme komitesi üyelerine, görevli öğrencilere ve değerli katılımcılara Jeomorfoloji Derneği adına teşekkür ederiz.

Bir sonraki sempozyumda Ankara’da görüşmek üzere …

 

Turkish

Tags: