Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi 2018 (1)

 

ISSN: 2667-4238

YIL / YEAR 2018 - ISSUE / SAYI 1

KAPAK SAYFALARI / Introduction Pages

KAYA YÜZEYİ SERTLİĞİ İLE AYRIŞMA VE KAYA EROZYONUNUN TAHMİN EDİLMESİ: AVŞA ADASI GRANİT FORMASYONLARI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA - Forecasting weathering and rock erosion through rock surface hardness: A case study on the Avşa Island granite formations
Hüseyin TUROĞLU

TEKELİ DAĞI’NDA (TOKAT) GEÇ PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMALARININ İZLERİ - Traces of Late Pleistocene Glaciations in Tekeli Mountain (Tokat)
Cihan BAYRAKDAR

FARKLI ŞEKİLSEL ÖZELLİKLERE SAHİP KIRINTILI SEDİMANLARIN HİDRODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ: KABA ÇAKIL AĞIRLIKLI NEHİRLERDE YATAK YÜKÜ TAŞINMA MEKANİZMALARI BAKIMINDAN YORUMLANMASI - Visualisation of the solitary grain sediment dynamics of paerticles of varying shape: Implications for sediment transport over coarse-gravel bed rivers
Tuncer DEMIR

RUSLE (3D) MODELİ KULLANILARAK TOPRAK EROZYONU TAHMİNİ: HAVRAN ÇAYI ÖRNEĞİ - Assessment of soil erosion by RUSLE (3D) model: A case study of Havran basin
Yunus Emre MUTLU, Abdullah SOYKAN

ŞİLE (İSTANBUL) EOLİNİTLERİNDEKİ ÇÖZÜNME BORULARININ KÖKENİ ÜZERİNE ÖN BULGULAR - Preliminary results on the origin of dissolution pipes in coastal eolianites of Şile (İstanbul)
Muhammed Zeynel ÖZTÜRK, Çağlar ÇAKIR, Mustafa AVCIOĞLU, T. Ahmet ERTEK, Nabi EVREN, Ahmet Evren ERGİNAL

SÜPER VOLKANLAR VE KÜRESEL ETKİLERİ - Super volcanoes and global effects
Hakan YIĞITBAŞIOĞLU

TRAKYA YARIMADASI’NIN JEOMORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ - Geomorphometric Features of Thrace Peninsula
Emre ÖZŞAHİN, İlker EROĞLU

JEOMORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ HAKKINDA - ABOUT JOURNAL OF GEOMORPHOLOGICAL RESEARCHES

DERGİNİN TAMAMINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ. 

Resim: