Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu - 2019

 

İLK DUYURU
Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2019) 
10 - 12 Ekim 2019, Ankara - TÜRKİYE

Davet 
İlki 2008 yılında yapılan, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu serisi, 2017 de uluslararası olarak gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası jeomorfoloji camiasının gösterdiği yoğun ilgi üzerine, UJES serisi, Jeomorfoloji Derneği tarafından, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde uluslararası olarak planlanmıştır. Jeomorfoloji araştırmalarının kabul edileceği UJES 2019; Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde yapılacaktır. Ulusal ve uluslararası araştırmacı ve meslek mensupları bilimsel etkinliğimize davetlidir.   
Bildiri ve poster sunum daveti
Jeomorfoloji konulu bilimsel araştırmalar sözlü ve poster olarak sunulacak.
Sunulan bildirilerin yayınlanması
Sempozyumda sunulan tüm bildirilerin özetleri proceedings olarak Jeomorfoloji Derneği web sayfasında (http://www.jd.org.tr/) çevrimiçi yayınlanacaktır. Ayrıca, seçilecek bildiriler tam metin olarak "Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi" nde ve  "Quaternary International" özel sayısında yayınlanacaktır.
Sempozyum dili
Sempozyum çift dilde olup, Türkçe ve İngilizcedir.
Tarih 
Sempozyum tarihleri 10-12 Ekim 2019 dur. İlk iki gün toplantı ve sunumlar, son gün saha çalışması olacaktır.
Yer
UJES 2019; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Konferans salonlarında gerçekleştirilecektir.

FIRST CIRCULAR 
International Symposium on Geomorphology (UJES 2019)
October 10 - 12, 2019 Ankara - TURKEY

Invitation 
The National Geomorphology Symposium series, held first in 2008, was realized as internationally in 2017. Due to the overwhelming interest of the national and international geomorphology community, the UJES series has been planned internationally by the Turkish Society for Geomorphology on 10-12 October 2019. UJES 2019, where geomorphology researches will be accepted, will be held to hosted by the Ankara University, DTCF, Department of Geography. National and international researchers and professionals are invited to our scientific event.
Call for presentation and posters
Scientific researches on geomorphology will be presented as oral and poster presentation. 
Publication of submitted papers
Abstracts of all papers presented in the symposium will be published online on the web page of the Turkish Society for Geomorphology (http://www.jd.org.tr/). In addition, the papers to be selected will be published in full text in the "Geomorphological Studies Journal" and in the "Quaternary International" as special issue.
Language of symposium
The symposium is bilingual in Turkish and English.
Time
Date of symposium is October 10-12, 2019. The meetings and presentations on first two days, the field work on last day were planed.
Venue
UJES 2019 will be held in Conference Halls of Department of Geography at Ankara University.