Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi

Bilimsel bir dergi yayınlamak, derneğimizin kurulduğu günden beri ana hedefleri
arasında yer almaktadır. Bu amaçla bir süredir çalışmalarını yürüttüğümüz ve
adını “Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi – Journal of Geomorphological
Researches” olarak belirlediğimiz dergimiz nihayet yayın hayatına başlıyor.
Tümüyle online, Mayıs ve Kasım olmak üzere yılda iki sayı halinde, uluslararası
ve hakemli olarak yayınlanacak olan dergi ilk sayısı için makale kabul etmeye
başlamıştır. Makale yazım kuralları ve diğer bilgiler kısa bir süre sonra dernek
web sayfasında yayınlanacaktır.
Tümüyle jeomorfoloji ve ilgili konularda yazı kabul edecek olan dergi, bu yönüyle
de ülkemizdeki tek dergidir.
Dergi ile ilgili farklı dizinler tarafından taranmak, DOAJ (Directory of Open
Access Journals) üyeliği gibi işlemler halen devam etmektedir.
Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak; “Jeomorfolojik Araştırmalar
Dergisi – Journal of Geomorphological Researches” ün duyurusunu yapmanın
mutluluğu içinde, tüm üyelerimizi dergimizde yayın yapmaya davet eder,
saygılarımızı sunarız.