Dernek Hakkında

 

Jeomorfoloji Derneği; Jeomorfoloji bilimini tanıtmak, gelişimine katkıda bulunmak, ilgi alanındaki konularla uğraşan kurum ve kuruluşlara jeomorfoloji eğitimi, bilimsel ve teknik yardımlarda bulunmak, mesleki tanınırlık ve yeterlilikleri geliştirme, ulusal ve uluslararası bilimsel, eğitsel, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, doğal kaynak, doğal miras, afetler, afet yönetimi, su yönetimi, havza yönetimi, arazi potansiyeli, planlama konularında ülke menfaatlerini gözeten mesleki ve bilimsel faaliyetlerde bulunma amacı ile kurulmuştur.