İda Madra Jeoparkı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Jeomorfoloji Derneği ile İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü İşbirliğinde İda Madra Jeoparkı Çalıştayı Gerçekleştirildi.

“İda Madra Jeoparkı Çalıştayı-2021” adlı bilimsel etkinlik 16-17 Ekim 2021 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde İda Madra Jeopark Belediyeler Birliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İda Madra Jeopark Turizm Anonim Şirketi, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi Jeopark Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin desteği ile Jeomorfoloji Derneği ve İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü işbirliğinde Ören’de (Burhaniye-Balıkesir)  Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Oteli’nde (BUBYO)  gerçekleştirildi. Pandemi koşullarının getirdiği sınırlılıktan dolayı Çalıştaya konu ile doğrudan ilgili 14 farklı üniversite (Ankara, İstanbul, Ege, Dokuz Eylül, Balıkesir, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Hatay Mustafa Kemal, Giresun, Trakya, Çankırı, Manisa  Celal Bayar, Isparta Uygulamalı Bilimler, Akdeniz ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversiteleri) 4 kamu kurumu (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık ve Edremit Belediyeleri, İzmir MEB) ve 1 STK (EMARÇEP) temsilcisi olmak üzere toplam 48 uzman katıldı. Birinci günde İda Madra Jeoparkı’nın jeoparklaşma sürecine ait fotoğrafların yer aldığı sunumlar ile teorik bir bilgilendirme, ikinci günde ise Kozak Yaylası ve Ayvalık çevresindeki Jeoparkı’ın odak noktalarında ve jeositlerinde saha çalışmasının yapıldığı söz konusu bilimsel etkinliğin esas amacını 2021 yılında resmen UNESCO Jeoparkı adayı olan İda Madra Jeoparkı’nı Türkiye’deki akademik camiaya tanıtmak sahada yeni da yeni bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, ulusal ve uluslararası bilimsel araneda Jeoparkın bilimsel görünürlülüğünü ve tanınırlığını arttırmak, ekseriyeti kırsal alanlarda yer alan İda Madra Jeoparkı’nın sosyo-ekonomik yol haritası için alternatifler üretmek ve çözüm önerileri sunmak oluşturdu. Türkiye’de jeoparklar konusunda çalışmalar yapan akademisyenlerin bir araya geldiği, deneyim, tez ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı, işbirliği imkânlarının geliştirildiği Çalıştayda ikincil amaç ise bilimi popüler hale getirerek yaygın etki ve farkındalık yaratmak oldu. Karar vericilere yönelik bilimsel çıktıların üretildiği çalıştayda İda Madra Jeoparkı’nın sahip olduğu nadir, sıradışı, üstün, eşşsiz doğal ve kültürel miras bilimsel perspektiften ele alınarak, konunun yerbilimsel ve sosyo-ekonomik temelleri farklı yönleri ile tartışıldı.

“İda Madra Jeoparkı Çalıştayı-2021” adlı bilimsel etkinlik etkinliğine katılan katılımcılara “Katılım Belgesi” takdim edildi.

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu

Turkish