JADER 2021 (6) Yayınlandı

Jeomorfoloji Derneği’nin resmi yayın organı olarak 2018 yılı içinde yayın hayatına başlayan Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi’nin altıncı sayısını yayınlamaktan dolayı gururluyuz.

DergiPark üzerinden çevrimiçi olarak erişilebilen derginin bu sayısında altısı araştırma, biri teknik not olmak üzere toplam yedi makale, editoryal ve hakemlik süreçlerinin tamamlanmasıyla yayına kabul edilmiştir.

Bu sayıda, Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntem ve teknikleri kullanılarak erozyonal süreçlerin tahmini üzerine hazırlanmış iki ayrı makale bulunmaktadır. Bir araştırma makalesi, Türkiye’nin genç volkanik sahalarından olan Kula – Kavtepe yöresindeki Erken Pleistosen dönemine ait sualtı volkanizmasını ele almaktadır. Akarsularda taşkın riskinin belirlenmesine yönelik bir araştırma makalesi ise İngilizce olarak basılmıştır. Yine akarsularla ilgili hazırlanmış bir diğer araştırmada akarsuların yatak yeri seçiciliği ile tektonik özellikler arasındaki ilişkiler sorgulanmıştır. Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi’nin son sayılarında, karst jeomorfolojisi içerikli araştırmalarda sayısal olarak artış görülmektedir. Bu sayıda da Sivas çevresindeki jips karstı sahasındaki dolinleri araştıran bir makale bulunmaktadır. Son makale ise yine İngilizce olarak hazırlanmış olup, bir heyelan analizini konu alan teknik bir not niteliği taşımaktadır.

2021 yılının ilk ve dergimizin 7. sayısı için göndereceğiniz yayınları sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bu sayının yayınlanmasındaki katkılarından dolayı, tekrar ve tekrar makaleleri değerlendirme zahmetine katlanan hakemlerimize, editörler kuruluna ve makale yazarlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yeni sayıda buluşmak üzere, hoşçakalın.

Turkish