Jeomorfolog Yeterliliği - Jeomorfoloji Eğitimi Çalıştayı

 

“JEOMORFOLOG YETERLİLİĞİ, JEOMORFOLOJİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI”

10 Mart 2020, Ankara DTCF, Muzaffer Göker Salonu

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.2019 tarih ve 53043 sayılı yazısı ile Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin tüm eğitim programlarına yansıtılması istenmiştir.

Bu karar ve uygulama; jeomorfoloji eğitimindeki kaosa bir son vermek ve bir standart getirilmesi için çok önemli bir yaptırım olacaktır. Coğrafya Bölümlerimiz, jeomorfoloji eğitimi için Jeomorfoloji Derneğinin kanunlaştırdığı “Jeomorfolog Ulusal Meslek Standardı” nı esas alarak eğitim programlarını yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.

 “Jeomorfolog Ulusal Meslek Standardı”; Jeomorfoloji Derneğinin, MYK ile yaptığı protokol çerçevesinde hazırlanarak, 25 Ekim 2019 tarih ve 30929 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede (sayfa: 210-229) yayınlanarak kanunlaşmış ve yürürlüğe girmiştir.

Bundan sonraki aşama Jeomorfolog Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasıdır. Jeomorfoloji Derneği; Jeomorfolog Ulusal Yeterliliklerini hazırlamak için gerekli resmi prosedürü tamamlayarak, MYK’na başvurusunu yapmış olup, Jeomorfoloji Derneğinin bu başvurusu onaylanmıştır. 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Jeomorfoloji Derneğinin Jeomorfolog Ulusal Yeterliliklerini hazırlanma sürecini başlamıştır.

Jeomorfolog Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması öncesinde, ön hazırlık yapmak üzere, inceleme ve değerlendirme amaçlı bir çalıştay yapılarak, yeterlilik hazırlama sürecine konuyla ilgili tarafların dâhil edilmesi, bütüncül bir yaklaşımla jeomorfolog mesleki yeterliliklerinin ve bu yeterlilikleri verecek eğitimin kapsam, içerik ve yöntemi hakkında tüm paydaşlar ile görüş alış verişinde bulunulması, konunun tartışılması; Jeomorfolog Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Bu amaç ve yaklaşım itibarıyla, Jeomorfoloji Derneği tarafından,  10 Mart 2020, Salı günü Ankara’da, bir günlük, “Jeomorfolog Yeterliliği, Jeomorfoloji Eğitimi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Bu çalıştaya camiamızın tüm mensupları davetlidir.

Konu ile ilgili görüş beyan etmek isteyen katılımcıların, http://www.jd.org.tr/ linkini kullanarak, Jeomorfoloji Derneği web sayfasındaki katılımcı formunu doldurarak, 29 Şubat 2020 Cumartesi gününden önce, konuşma başlıklarını beyan eden kayıt yapmaları gerekmektedir. 29 Şubat 2020 ve sonraki konuşmacı başvuruları dikkate alınmayacak olup, çalıştay programı bu başvurulara göre kesinleştirilecektir.

Jeomorfolog Yeterliliği, Jeomorfoloji Eğitimi Çalıştayı kesin programı 02 Mart 2020 günü Jeomorfoloji Derneği web sayfasından ilan edilecektir.

Katılımınız ve katkılarınızın daha iyi bir “Jeomorfolog Yeterliliği, Jeomorfoloji Eğitimi” için önemli rol oynayacağına inanıyor ve önemsiyoruz.

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU
Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Turkish

Tags: