Jeomorfoloji Derneği Bülteni No: 2 yayınlandı.

Jeomorfoloji camiasının değerli mensupları, Jeomorfoloji Derneği' nin sayın üyeleri,
“Jeomorfoloji Derneği Bülteni”; Jeomorfoloji Derneği’nin yıllık periyotlu yayını olup, her yılın Ocak ayında yayınlanmaktadır.
İlk sayısı Ocak 2017 de çıkan ( http://jd.org.tr/icerik/jeomorfoloji-derne%C4%9Fi-b%C3%BClteni-1-yay%C4%... ) Jeomorfoloji Derneği Bülteni’nin 2. Sayısı Ocak 2018 tarihinde, bir önceki yıla ait gelişmeleri içerir kapsamda, online olarak Dernek web sayfasında yayınlanmıştır.
“Jeomorfoloji Derneği Bülteni No: 2, Yıl: 2018” yayınına https://drive.google.com/open?id=12bbxppMYHQReleanaSppUQWXVoRfRwQJ linkinden ulaşabilir ve pdf formatında indirebilirsiniz.

En iyi dileklerimizle.
Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU
Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu adına
Jeomorfoloji Derneği Başkanı

Turkish